Százhalombatta, Szent István tér 5. • Tel.: 06-23/355-488 • Fax: 06-23/355-387 • E-mail: bkk@mail.battanet.hu • Nyitva tartás: 10.00-20.00

Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

2011. évi CXII. törvény közzétételi listája alapján

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK:

A közfeladatot ellátó szerv alapadatai:

 • Neve:   Barátság Kulturális Központ
 • Székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
 • Postacíme: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
 • E-mai címe: bkk@mail.battanet.hu
 • Telefonszáma: +36 23 355 488
 • Honlap elérhetősége:   www.baratsagkk.hu
 • Szerv típusa: közművelődési intézmény; jogállása: önálló jogi személy
 • Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv
 • Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait a VCSGK Gazdasági Szervezet (2440, Százhalombatta Ifjúság u. 7.) látja el.
 • Törzsszáma:     686046
 • Adószáma:       16935231-2-13
 • Alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: Százhalombatta Város Önkormányzata (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.)
 • Irányító szerve: Százhalombatta Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.)
 • Fenntartója:   Százhalombatta Város Önkormányzata (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.)
 • Levelezési cím:  2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. 

Alapító okirat szerint a szerv közfeladata: kulturális, közművelődési, szabadidős rendezvények, műsorok, programok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása, művészeti értékek gondozása, kiállítások, színházi előadások rendezése és szervezése.

1.szervezeti ábra: https://baratsagkk.hu/static/uploads/szervezeti-abra_2022.pdf

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Szigetvári József

igazgató

Tel.: 06 23 355 488

e-mail: bkk.igazgato@mail.battanet.hu

Mahál-Kicikudisz Alexandra

igazgatóhelyettes

Tel.: 06 23 355 488

e-mail: bkk.mkicikudisz@mail.battanet.hu

Palagyi Réka

előadó-művészeti igazgatóhelyettes

Tel.: 06 23 355 488

e-mail: bkk.palagyireka@mail.battanet.hu

Winkler János

műszaki vezető

Tel.: 06 23 355 488

e-mail: bkk.muszakivezeto@mail.battanet.hu

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

1. alapító okirat 2020.12.: https://baratsagkk.hu/static/uploads/alapito-okirat_2020.12.pdf
2. SZMSZ 2022.: https://baratsagkk.hu/static/uploads/szmsz_2022.pdf
3. munkaterv 2021.: https://baratsagkk.hu/static/uploads/baratsag-kulturalis-kozpont-munkaterv_2021.pdf
4. munkaterv 2022.: https://baratsagkk.hu/static/uploads/baratsag-kulturalis-kozpont-munkaterv_2022.pdf
5. Adatvédelmi szabályzat + 5. sz. melléklet: https://baratsagkk.hu/static/uploads/adatvedelmi-szabalyzat.pdf

6. munkaterv 2023: https://baratsagkk.hu/static/uploads/bkk_munkaterv_2023.pdf

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Szolgáltatási terv 2022: https://baratsagkk.hu/static/uploads/szolgaltatasi-terv_2022.pdf

Szolgáltatási terv 2023: https://baratsagkk.hu/static/uploads/bkk_szolgaltatasi_terv_2023.pdf

A közfeladtot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Adatvédelmi tájékoztató: https://baratsagkk.hu/static/uploads/tajekoztato_kamera-latogatoknak.pdf

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

Negyedévente megjelenő ingyenes programfüzet az aktuális programokkal, elérhető Barátság Kulturális Központ információs pultjaiban, illetve elektronikus elérhetősége www.baratsagkk.hu

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.
A Barátság Kulturális Központ információs pultjaiban megtalálhatók[L1] .

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Közzétételi szabályzat: https://baratsagkk.hu/static/uploads/kozzeteteli-szabalyzat.pdf
Igénybejelentő lap: https://baratsagkk.hu/static/uploads/kozerdeku-adat_igenybejelento-lap.pdf

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Statisztikai adatszolgáltatás 2020: https://baratsagkk.hu/static/uploads/statisztika_1438_2020.pdf
Statisztikai adatszolgáltatás 2021: https://baratsagkk.hu/static/uploads/statisztika_1438_2021-kitoltott.pdf

Statisztikai adatszolgáltatás 2022: https://baratsagkk.hu/static/uploads/statisztika-2022.pdf

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.


1.pénzügyi beszámoló 2013: https://baratsagkk.hu/static/uploads/eves-beszamolo_2013.pdf
2.pénzügyi beszámoló 2014: https://baratsagkk.hu/static/uploads/eves-beszamolo_2014.pdf
3.pénzügyi beszámoló 2015: https://baratsagkk.hu/static/uploads/eves-beszamolo_2015.pdf
4. pénzügyi beszámoló 2016: https://baratsagkk.hu/static/uploads/eves-beszamolo_2016.pdf
5. pénzügyi beszámoló 2017: https://baratsagkk.hu/static/uploads/eves-beszamolo_2017.pdf
6. pénzügyi beszámoló 2018: https://baratsagkk.hu/static/uploads/eves-beszamolo_2018.pdf
7. pénzügyi beszámoló 2019: https://baratsagkk.hu/static/uploads/eves-beszamolo_2019.pdf
8. pénzügyi beszámoló 2020: https://baratsagkk.hu/static/uploads/eves-beszamolo_2020.pdf
9. pénzügyi beszámoló 2021: https://baratsagkk.hu/static/uploads/eves-beszamolo_2021.pdf

10. pénzügyi beszámoló 2022: https://baratsagkk.hu/static/uploads/bkk_beszamolo_2022.pdf

 

 

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy az meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott idejű szerződéseknél annak időtartama. (ÁFA nélküli adatok) : https://baratsagkk.hu/static/uploads/5millio-feletti-szerzodesek.pdf

2023. február 28-tól az alábbi felületről érhető el az adatszolgáltatás a 2022. november 29. után létrejött szerződésekre vonatkozóan

https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK ÉVES JELENTÉS 2022: https://baratsagkk.hu/static/uploads/kozerdeku-adat_eves-jelentes_2022-ev.pdf


 


 

« vissza a főoldalra

Jegyvásárlás

Jegyek megvásárolhatóak:

Személyesen a BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT jegypénztárában.

A jegypénztár nyitvatartása:
kedd - csütörtök: 14:00 - 18:00, péntek: 10:00-16:00

Telefonszám: 06-23 / 355-488

Elektonikus úton a jegy.hu oldalán.

Jegyvásárlás

ÖRKÉNY színházbérlet

A Barátság Kulturális Központ „ÖRKÉNY” színházbérletének előadásai.

 

További információk

Virágmenhely - AKCIÓ

Ha útban van túl nagyra nőtt szobanövénye, és már inkább akadályt jelent otthonában, de nem szeretné kidobni, mi befogadjuk!

Szobanövényét adományozza a Barátság Kulturális Központnak, hogy épületünk még szebb lehessen. A szállításban sajnos nem tudunk segíteni, a felajánlásokat ajándék színházjeggyel köszönjük meg.

Információ és jelentkezés: 23/355-488-as telefonszámon

Diákmunka a BKK-ban!

Ha szeretnél 

- egy fiatalos csapat tagja lenni

- híres színészekkel és előadókkal találkozni

- rugalmas munkaidőben dolgozni

- betekintést nyerni a színházak kulisszái mögé

JELENTKEZZ HOZZÁNK!

 

Jelentkezés feltételei:

- betöltött 16. életév

- jó kommunikációs képesség

- problémamegoldó képesség

- kreatívitás

- igényes megjelenés

 

Munkavégzés feltételei:

- Fürge Diák Iskolaszövetkezeti tagság

 

Jelentkezés módja:

- Fényképes önéletrajz megküldése a bkk.mkicikudisz@mail.battanet.hu email címre

Fenntartó

      

 

Partnereink

 

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hetente megjelenő hírlevelünkre, értesüljön elsőként programjainkról!

Feliratkozás

Linkek

Adatvédelem

 

Barátság Kulturális Központ · 2021 · Százhalombatta