Százhalombatta, Szent István tér 5. • Tel.: 06-23/355-488 • Fax: 06-23/355-387 • E-mail: bkk@mail.battanet.hu • Nyitva tartás: 10.00-20.00 akadálymentesített változat

English page

2021. február

HKSzCsPSzoV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2021. március

HKSzCsPSzoV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2021. április

HKSzCsPSzoV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2021. május

HKSzCsPSzoV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2021. június

HKSzCsPSzoV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2021. július

HKSzCsPSzoV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Virtuális séta Rendezvényhelyszinek.hu

Házirend

1. Az intézmény megnevezése:
Barátság Kulturális Központ

2. Az intézmény nyitva tartása:
A hétfő - péntek 10:00 – 20:00 óra között

2.1. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás kizárólag a rendezvény résztvevői, vagy a belépőjeggyel rendelkező látogatók számára módosul.

2.2. Színházi elődadások alkalmával, előadás kezdete előtt másfél órával a főbejárat, az előtér és a kávézó a fellépők és a közönség számára technikai feladatok miatt ZÁRVA!

2.3. Színházi előadások alkalmával a BKK-ban működő művészeti csoportok, közösségek tagjai számára az épületbe a könyvtár melletti bejáraton (BKK 2. sz. port) lehet bejönni, valamint ezen alkalmakkor a csoportok az előteret és a kávézót nem használhatják.

2.4. Színháztermi előadások alkalmával az előteret az előadás kezdete előtt 30 perccel nyitjuk meg a nézők számára. A megnyitásig a bejáratnál lehet várakozni.

2.5 Rendezvényeink során Önökről fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, melyet esetlegesen későbbi reklám kommunikációs anyagon felhasználunk. A felhasználás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 paragrafus (2) bekezdése alapján történik. 

3. Az intézmény használata:

3.1. A BKK rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.

3.2. A BKK területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.

3.3. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely az épület előtti terület.

3.4. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.

3.5. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.

3.6. Az intézmény - személy- és vagyonbiztonsági okokból - térfigyelő rendszert alkalmaz.

3.7. A BKK épületébe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.

3.8. A kulturális központban étel- és italforgalmazás kizárólag a kávézó bérlőjét illeti meg, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.

3.9. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.

3.10. Felnőtt színházi előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be.

3.11. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. A BKK-ban működő művészeti csoportok, klubok egyéb közösségek tagjai a részükre kiadott belépőkártyával látogathatják az intézményt.

3.12. A próbatermekben szeszes ital és étel fogyasztása TILOS.

3.13. A színházterembe ételt és italt, valamint kabátot bevinni TILOS. A ruhatár használata kötelező!

3.14. A teremben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.

3.15. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.

3.16. A terem kulcsát a portai nyilvántartás kitöltése után felnőtt veheti fel, majd a foglalkozást követően kötelező a portán leadni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS.

3.17. A tánctermekben TILOS öltözni, ruhát tárolni, valamint utcai cipővel belépni, és azt a teremben tárolni. A csoport tagjainak öltözése a kijelölt termekben történhet. A nyitva hagyott termekben az értékekért felelősséget nem vállalunk.

4. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni!

Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.

Százhalombatta, 2011. március 1.

Szigetvári József
igazgató

<< Visszatérés a kezdő oldalra